Články‎ > ‎Zdraví‎ > ‎

Nemoce československého vlčáka

 přehled nemocí hlášených v našem plemeni
odkaz na původní italský článek z 23.7.2015  -  http://www.clc-italia.it/articolo.php?id=252

Československý vlčák je určitě plemeno, které se v porovnání s ostatními plemeny těší dobrému zdraví. Hlavně ve srovnání s německým ovčákem, ze kterého byl vyšlechtěn.
Nicméně to určitě neznamená, že netrpí žádnými zdravotními problémy a že nemá vrozené dědičné choroby, které jsou přítomny v ostatních plemenech. Byť díky vlivu vlka, jehož krev v něm koluje, jsou tyto problémy méně časté.
V každém případě, se blízká příbuznost na NO téměř vždy projeví. Pokud jde čsv na veterinu s nějakým zvláštním problémem, většinou veterinář přijde na to, že je to onemocnění vyskytující se hlavně u NO. Nicméně výskyt těchto problémů je u čsv mnohonásobně nižší. Tady je seznam často vyskytujících se problémů.

Hlavní onemocnění je dysplazie kyčelního (DKK/HD) a loketního (DLK/ED) kloubu.
Toto onemocnění pro složitost předávání potomkům, je nemožné úplně vymýtit. Dá se ale hlídat, a to podstoupením rtg jak u rodičů tak u jejich potomků a skládáním vhodných rodičovských párů.  Výzkum tohoto onemocnění a jeho sledování probíhá na oddělení biomedicíny na univerzitě v Padově.

Degenerativní myelopathie (DM) onemocnění úzce spojené s genetickou mutací, kde je dnes považován za hlavní rizikový faktor nástup nemoci. Laboratoře dnes dělají kontrolní genetické testy, které pomáhají zabránit šíření této nemoci.  Pomocí těchto testů se tvoří rodičovské páry, kde jeden rodič musí být vždy čistý.  Odhaduje se že až 10% populace čsv má predispizici (gen)  k této nemoci.

Dwarfismus (dwarf/dw) je přímo závislá na přítomnosti mutace na genetické úrovni. A při spojení jedinců se špatným genem, se v lepším případě vrh vůbec nenarodí, nebo ve vrhu bude postižený jedinec

Jsou i sporadické případy idiopatické epilepsie, které ale nejsou tak časté. Aby byli povazovány za závažný problém.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

detailní popsání DKK,DLK, DM , dwarfu a epilepsii v sekci Zdraví
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rakovina –je v posledních letech velmi častý důvod úmrtí u čsv. Nejvíce se vyskytují lymfomy, osteosarkomi a hemangiosarkom sleziny, je to jeden z nejběžnějších druhů rakoviny u psů a schodou okolností u NO.  Na rakovinu prevence není a nelze ji chovatelsky ovlivnit. U hemangiosarkomu sleziny je možné preventivně chodit co 6 měsíců na ultrazvuk a to počínaje 6 rokem. Ale ani to není spolehlivé. Článek rakovina u psů

Subaortická stenóza (SAS ) se již u čsv v různých případech objevila. V současné době nenní možné dát  odhad, jak je to časté.  V Itálii  Nadace zdraví zvířat zahájila screening populace čsv. Jedná se o náhlou srdceční slabost, která může vést až k úmrtí psa. Chovatel by měl při kontrole vrhu nechat veterináře pečlivě poslechnout srdce. Jestli se nevyskytuje šelest.  Jde na toto onemocnění udělat speciální kardio vyšetření.
Článek o SAS

Vrozená nedostatečnost exokrinního pankreatu (EPI ) a poruchy vstřebávání - nespecifický střevní zánět (IBD) jsou typické onemocnění německého ovčáka. Neexistuje žádné preventivní diagnostické vyšetření. Ale zjišťuje se analýzy krvě a to pouze ve spojení s příznaky. Obě choroby jsou považovány za dědičné onemocnění ale mechanismus propuknutí není znám. V chovu není způsob jak se tomu vyhnout a zabránit jejímu šíření.  Jsou hlášeny další poruchy příjmu potravy, jako jsou alergie, chronická nesnášenlivost k nějaké potravině. U tohoto problemu  nelze nic říct, krom toho, že i na tyto poruchy NO často trpí.  Jsou diskuze na toho téma, že  jsou způsobeny průmyslovými krmivy. Nic ale není dokázáno
Článek k onemocnění pankreatu a specifika střev

Problém chrupu – chybějící zuby a zdvojené zuby, tyto vady se vyskytují u všech plemen psů a ani vlci nejsou výjimkou. Oba problémy jsou dědičné a proto se u čsv za chybějící zub v některých zemích vylučuje z chovu ( v čr a sr a další)

Unavená noha (S-RLS) – byl několikrát zaznamenám případ vlka s těmito příznaky. V současné době neexistuje jistota, zda jde o psí verzi lidského onemocnění, avšak v některých případech existuje přímá dědičnost příznaků mezi rodičem a dítětem.  Není ale shoda, jestli je toto onemocnění skutečný (neurologický) problém nebo jen zanedbatelný problém reprodukce


To samé platí
  u  renální dysplazie, Portosystémového shuntu a vrozených vad očí.

 Maligní hypertermie (MH) a Multi-Drug-Resistance1 (MDR1) jsou dědičné choroby rozšířené u určitých plemen , pro které mají i vlastní genetické vyšetření. V tuto chvíli je na tyto choroby testováno jen málo jedinců čsv