chování psa

Pes není ani čtyřnohý člověk ani programovatelný robot. Pes má svoje způsoby chování, které se liší od našeho lidského. Pochopení psa a důvodů jeho chování nám dává šanci si lépe porozumět. Rozumět tomu, co nám sděluje výrazem a pohybem náš pes a jak reaguje pes cizí.

Sociální hierarchie u psů:

Žebříček se tvoří podle dominace. Dominantní je zvíře, které ukazuje více hrozeb partnerovi než kolik je směřováno od partnera na něj. Člověku pomáhá k zaujetí nejvyššího postavení schopnost zvířat respektovat biologickou nadřazenost - příslušností k jinému živočišnému druhu. Psovod zaujímá postavení superalfa-nelze soupeřit o toto vedoucí postavení. V horším případě je v úloze alfy, kde se dá očekávat budoucí střed o vedoucí postavení. Má-li psovod 2 psy, budou soupeřit o druhé a třetí místo. Soupeření má různou intenzitu, nejen boj, ale postoje, hrozby a protlačení se dopředu. Pokud je sociální struktura ustálená, nehrozí nebezpečí přímého střetu, ale je to pouze rovnováha sil. Cviky poslušnosti mají za cíl postupné podrobení psa a upevnění pozice super-alfa.

Sociální chování, signály a emoce:

Výzvy ke hře 
-sklonění přední části těla-plácne sebou předními packami o zem, přiblížení/ústup, zvedání packy k obličeji druhého zvířete. Hry sexuální, psi na sebe naskakují a předvádí pářící pohyby, reakce na neadekvátní partnery, po pubertě mizí.

Radost 
- divoké vrtění ocasem, radostné šňafání

Náklonnost a přátelské vyladění
- blízký kontakt, položení hlavy na trup, olizování ran, očichávání

Hrozba 
-svraštění horního pysku, vrásky na nose a čele, obnažení zubů, dopředu vztyčené ušní boltce, zježená srst na krku a hřbetě, vrčení. Hloubka zvuku je ukazatelem, jak je intenzivní hrozba. Fixování protivníka očima, často na velmi krátkou dobu, stažení ústních koutků dopředu, široce rozevřená víčka. U sebevědomých zvířat je hrozba velmi krátká před útokem. 

Agrese tlumená/netlumená 
Výrazové prostředky agresivity: svraštělý horní pysk, ukazování zubů, vzpřímené ušní boltce natočené k protivníkovi, oči zdánlivě nabývající kruhového tvaru. Tlumená agrese při potyčce - nedochází ke skutečnému kousání ale pouze naznačování.

Agresi spolehlivě vyvolá tzv.T pozice- sebevědomý cizí pes z boku klade na hřbet stojícího psa hlavu nebo obě přední nohy. Jde o velmi dominantní signál a jsou z něho pro psa dvě východiska: - buď se podrobí - to učiní jen mladé zvíře, lehne na záda a ukáže břicho - pokud nejde o součást hry, i klidný pes po této výzvě jde do bitky, aby se ohradil

Strach a úzkost 
- ušní boltce sklopené k hlavě, ústní koutek stahovaný dozadu, oči zdánlivě protáhlého tvaru. Skloněná hlava, zaoblený hřbet, pokrčené zadní nohy, ocas zaražen mezi nohy.

Je možná i různá kombinace-směs agresivity a strachu, při silné hladině strachu a agresivitě - pes kouše ze strachu-chňapne a uskočí. Výraz se mění jako reakce na podnět.  

Sociální zábrany 
- ve vztahu ke štěňatům a dětem 
- zábrany vůči fenám 
- zábrany-brzda při vyjádření gesta protivníkem-povalení na záda a odkrytí břicha.

Ve skupině se stává, že poražený na sebe přivolává agresi celé pospolitosti a hromadný útok.

Imponování 
-v sociálně neujasněné situaci, psi se pomalu ztuhle okolo sebe pohybují, pohled obvykle mimo protivníka. Demonstrace síly, pouze u soupeřů s blízkou sociální hodností. Může skončit bitkou u vznětlivějšího soka, nebo vysoko zvednou nohu na důkaz svého sebevědomí, označí každý jeden patník, zahrabou všemi čtyřmi a rozejdou se.

Protestní chování 
(např.proti dominantnějšímu jedinci)-ukazování zubů a vrčení, pes může chňapnout, útočit se neodváží.

Podřízené chování 
-snižuje agresivitu útočníka. Zvedání tlapky, olizování směřované k ústnímu koutku-smířlivé gesto, pokrčení noh a nahrbení, překulení na záda a nastavení břicha
Přeskokové chování 
-zdánlivě nesmyslné jednání při silném vzrušení, bezdůvodné očichávání, požírání trávy apod.