Články‎ > ‎

československy vlčák vs německy ovčák

již brzy


Tento článek píši jako chovatel československého vlčáka, který NO zná ze cvičáků,vlastní ho pár přátel a že asi jako každý  jsem toužila po NO co by se jmenoval Rex.

Na fotce NO Bára Jos.Pok a moje holky, já fotím

https://img17.rajce.idnes.cz/d1703/11/11131/11131688_b4ff5c4f2ecf15ffb6b9838a113d51e7/images/DSC_0104.jpg?ver=2

Jaké rozdíly vidím já:
Za mě je největší rozdíl v tom, že NO  má potřebu se svým pánem spolupracovat. Vždy mu vyhovět a nad povelem nepřemýšlí. Klidně ho vykoná "100x"  za sebou,  jen aby člověk měl radost. Když ovčákovi řeknete skoč, zeptá se jak vysoko.  A s dobrou motivací to udělá.
Čsv oproti němu nad vším přemýšlí, jestli se mu splnění povelu vyplatí, povel nebude opakovat víckrát než sám uzná za vhodné a nic neudělá zadarmo.  Nikdy nebude  slepě poslouchat a ani zdaleka fungovat jako NO. Jeho výchova i výcvik je mnohem náročnější než u německého ovčáka.
Čsv Vám dokáže ze života udělat peklo na zemi. Pokud uvažujete  jaké plemeno zvolit. NO bývá lepší volba. 


Obě dvě plemena vlastní Lucka Čelikovská. Má čsv Artemis s divokou krví a psa NO Falka z tržiště
jejich fb kde je spooousty fotek

Falko z Tržiště a Artemis s divokou krví
https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/19942787_1562631690475298_428774514574625855_o.jpg?ver=0

Eibi s divokou krví a její kamarádi - autor fotek Kristýna Čermáková
https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/IMG_1299.jpg?ver=0 https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/IMG_3563.jpg?ver=0 https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/IMG_8741.jpg?ver=0


Rozdíly ve standardu
československý vlčák
https://img19.rajce.idnes.cz/d1902/11/11102/11102845_6410f0ad78456092a79f778c1b6ea85c/images/DSC_0267.jpg?ver=3

 plemeno uznáno roku 1982 
původní využití pro armádu čssr, zlepšit zdraví a vytrvalost NO - cíl se nepoveld

Možnost využití: československý vlčák je mnohostraně použitelné zvíře.
Vhodné na většinu aktivit. Více - čsv-možné aktivity

celkový vzhledPevného konstitučního typu, více než středně velký, obdélnikového rámce. Stavbou těla, pohybem, osrstěním, barvou srsti a maskou připomíná vlka.
 Pohlavní dimorfismus je dobře vyjádřen na první pohled

Délka těla : Výška v kohoutku = 10:9
Délka tlamy : Délka mozkové oblasti = 1:1,5


povahaTemperamentní, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, rychle reagující, neohrožený,  odvážný, nedůvěřivý cizím osobám. Svému pánu projevuje neobyčejnou věrnost. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Všestraně upotřebitelnýhlava: Souměrná, dobře osvalená, při pohledu ze strany i shora tvoří tupý klín. Výraz musí vyjadřovat pohlaví.
Lebka: Při pohledu ze strany i zepředu je čelo mírně klenuté. Čelní brázda není výrazná. Týlní hrbolek je dobře patrný.
Stop: Mírný.


zuby: Čelisti silné a souměmé. Zuby dobře vyvinuté, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešfový skus, 42 zuby odpovídající zubnímu vzorci. Pravidelná linie skusu.


Oči: Úzké, šikmé, jantarově zbarvené. Dobře přiléhající víčka.
Uši: Stojaté, tenké, trojúhelníkového tvaru, krátké (tzn. ne delší než 1/6 výšky v kohoutku); zevní bod kořene ucha a vnější koutek oka jsou v přímé linii. Kolmice spuštěná z vrcholu ucha prochází těsně podél hlavy.


KrkSuchý, dobře osvalený, v klidu svírá s horizontální rovinou úhel do 40 stupňů. Délka krku musí psu umožnit bez námahy dosáhnout čenichem na zem.

Trup:Horní linie: Plynulý přechod od krku k trupu, mírně skloněná.
Kohoutek: Dobře osvalený, zřetelný, přesto nesmí narušovat plynulost horní linie.
Hřbet: Pevný, rovný.
Bedra: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mímě klesající.
Záď: Krátký, dobře osvalený, ne široký, mímě klesající.
Hrudník: Souměrný, dobře osvalený, prostomý, hruškovitého tvaru se zúžením k hrudní kosti. Hloubka hrudi nedosahuje k loktům. Rukojet kosti hrudní nepřečnívá kloub ramenní.
Spodní linie a břicho: Břicho pevné a vtažené. Slabiny lehce vpadlé.

Hrudní končetiny: Hrudní končetiny jsou rovné, pevné, suché, úzce postavené s mímě ven vybočenými tlapami.
Plece: Lopatka je uložená víc v přední části trupu, dobře osvalená. S horizontální rovinou svírá úhel okolo 65 stupňů.
Rameno: Silně osvalené; s lopatkou svírá úhel mezi 120 -130 stupni.
Loket: Dobře přiléhá k hrudníku a nevybočuje z linie trupu. Výrazný, dobře pohyblivý. Kost pažní s kostí vřetení svírá úhel okolo 150 stupňů.
Předloktí: Dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí s nadprstím tvoří 55% výšky psa v kohoutku.
Zápěstní kloub: Pevný, dobře pohyblivý.
Nadprstí: Dlouhé, se zemí svírá úhel nejméně 75 stupňů. Při pohybu lehce péruje.
Tlapy hrudních končetin: Velké; mírně ven vybočené, delší klenuté prsty a silné tmavé drápy. Výrazné, pružné, tmavé polštářky.

Pánevní končetiny- Silné. Končetiny rovnoběžně postavené. Kolmice spuštěná od sedacích hrbolů probíhá středem hlezenního kloubu. Vlčí paspárky jsou nežádoucí a musí se odstranit.
Stehno: Dlouhé, dobře osvalené; stehenní kost s pánví svírá úhel okolo 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný a dobře pohyblivý.
Koleno: Silné, dobře pohyblivé.
Bérec: Dlouhý, suchý, dobře osvalený; s nártem svírá úhel okolo 130 stupňů.
Hlezenní kloub: Suchý, pevný, dobře pohyblivý.
Nárt: Dlouhý, suchý, směřuje téměř kolmo k zemi.
Tlapy pánevních končetin: Delší klenuté prsty se silnými tmavými drápy. Výrazné polštářky.

Mechanika pohybu
Harmonický, lehký, prostorný klus, kdy končetiny kmitají co nejníže nad zemí. Hlava a krk se schylují do vodorovné polohy. V kroku mimochod


Ocas: Vysoko nasazený, spuštěný přímo dolů.Délka kosti by měla být maximálně k hleznu.
Při vzrušení pes zpravidla nese ocas srpovitě vzhůru.Kůže - Elastická, pevná, bez vrásek; nepigmentovaná.


SrstVlastnosti srsti: Rovná, uzavřená. Zimní a letní srst je značně rozdílná. V zimě převládá mohutná podsada, která s vrchní krycí srstí vytváří husté osrstění celého těla. Je nutné, aby srst pokrývala břicho, vnitřní část stehen, vnitřní část ucha a meziprstí. Krk je dobře osrstěný.
Barva srsti: Žlutošedá až stříbrošedá s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst je rovněž na spodní části krku a přední hrudi. Přípustné je tmavošedé zabarvení s světlou maskou.

Výška v kohoutku: Psi nejméně 65cm, feny nejméně 60cm,
není dána  maximální výška
Hmotnost: Psi nejméně 26kg, feny nejméně 20kg
německý ovčák
https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/DSC_0389.jpg?ver=0

plemeno vzniklo roku 1899 
původní cílzískat služebního psa s vlohami pro velké výkony


Možnosti využití: všestranná služební i sportovní kynologie,perfektní hlídač a dobrý společník 


celkový vzhled: Německý ovčák je pes střední velikosti, poněkud obdélníkového formátu, silný a dobře osvalený. Kosti jsou suché a je celkově pevné konstituce.


Délka trupu přesahuje kohoutkovou výšku zhruba o 10 - 17% 
Délka tlamy : Délka mozkové oblasti = 1:1


povaha: Německý ovčák musí být povahově vyrovnaný, pevných nervů, sebevědomý, absolutně přirozený (s výjimkou vydráždění), zcela dobromyslný, ale pozorný a ovladatelný. Musí mít odvahu, bojovnost a tvrdost, aby byl vhodný jako doprovodný, strážní, služební, pastevecký pes a pes k obraně.

Hlava je klínovitého tvaru, je přiměřená velikosti těla (délka hlavy odpovídá zhruba 40% kohoutkové výšky), aniž by působila těžkopádným dojmem nebo byla příliš dlouhá, v celkovém zjevu suchá, mezi ušima přiměřeně široká. Čelo při pohledu zpředu nebo ze strany jen mírně klenuté, bez anebo jen s málo znatelnou rýhou uprostřed čela. Poměr mezi temenem a obličejovou částí činí 50% ku 50%. Šíře temene má zhruba odpovídat délce temene. Temeno se při pohledu shora od uší ke špičce nosu stejnoměrně pozvolna zužuje a přechází přes neostrý čelní sklon v klínovitě formovanou obličejovou část hlavy (tlamu).Horní a dolní čelist musí být silně vyvinuté. Hřbet nosu je rovný, prohnutí nebo vyklenutí jsou nežádoucí. Pysky pevně přiléhající, uzavřené a tmavě zbarvené. Nos musí být černý

zuby: musí být silný, zdravý a úplný (42 zubů podle zubního vzorce). Německý ovčák má nůžkový skus, což znamená,že řezáky musí do sebe nůžkovitě zapadat, přičemž řezáky horní čelisti nůžkovitě přesahují řezáky dolní čelisti. Klešťový skus, předkus a podkus jsou vady, taktéž větší mezery mezi jednotlivými zuby (postavení s mezerami). Vadné je i zcela rovné řazení řezáků. Čelisti musí být silně vyvinuté, aby zuby mohly být zasazeny v zubní liště pevně.

Oči jsou středně veliké, mandlovitého tvaru, poněkud šikmo položené, ale ne vystupující. Barva očí má co možná nejtmavší. Světlé, pichlavé oči jsou nežádoucí, protože nepříznivě ovlivňují výraz psa.

Uši má německý ovčák postavené, středně veliké, nesené vzpřímeně a směřující stejným směrem (ne stažené do stran), sbíhají se do špičky a ušní boltce jsou otočené kupředu. Překlopené a visící uši jsou vadné. Uši složené dozadu při pohybu popřípadě v klidu nejsou vadou.

Krk silný s dobře vyvinutým svalstvem, bez volné kůže a bez volné kůže na hrdle (bez laloku). Úhel s trupem (s horizontální linií) činí přibližně 45o.

Trup - hřbetní linie probíhá bez znatelného přerušení od nasazení krku před dobře vyvinutý kohoutek a přes vodorovný zcela lehce spadající hřbet až ke slabě spadající zádi. Hřbet je pevný, silný a dobře osvalený. Bedra jsou široká,silně vyvinutá a dobře osvalená. Záď má být dlouhá, mírně spadající (asi 23o k horizontále) a bez přerušení hřbetní linie přechází do nasazení ocasu.
Hrudník má být přiměřeně široký, spodní část hrudníku má být dlouhá a výrazná. Hloubka hrudníku činí zhruba 45 až 48% kohoutkové výšky. Žebra by měla být přiměřeně klenutá, sudovitý hrudník je vadou stejně jako plochá žebra.


Hrudní končetiny musejí být ze všech stran rovné, zepředu dokonale rovnoběžné. Lopatka a rameno jsou stejné délky a silným svalstvem pevně připevněny k trupu. Ideální úhel mezi lopatkou a ramenem je 90°, zpravidla až do 110°. Při statickém posouzení, ani v pohybu nesmí být lokty vybočené ani vtlačené. Předloktí ze stran rovné a navzájem dokonale rovnoběžně postavené se suchým a pevným osvalením. Nadprstí má délku cca 1/3 předloktí a svírá s ním úhel cca 20° - 22°. Příliš šikmo postavené (více než 22°) i příliš strmě postavené nadprstí (méně než 20°) ovlivňují použitelnost psa a zvláště jeho vytrvalost.
Tlapy jsou okrouhlé, dobře uzavřené a klenuté, polštářky tlap tvrdé, ale ne drsné. Drápy jsou silné a tmavé.

Pánevní končetiny - jejich postavení je poněkud posunuté dozadu, přičemž zadní končetiny jsou při pohledu zezadu rovnoběžné. Stehenní a holenní kost jsou přibližně stejné délky a tvoří úhel cca 120°, stehna jsou silná a dobře osvalená. Hlezna jsou silně vyvinutá a pevná, nárt stojí svisle pod hlezny.
Mechanika pohybu
německý ovčák je klusák. Končetiny musí svojí délkou a úhlením vzájemně ladit tak, aby se pánevní končetina mohla pohybovat až pod střed těla a hrudní končetina mohla dosahovat stejně daleko kupředu, aniž by to zjevně narušilo hřbetní linii. Každý sklon k přeúhlení pánevních končetin snižuje pevnost a vytrvalost a tím také použitelnost psa. Při správném poměru stavby těla a úhlení končetin je výsledkem prostorný pohyb probíhající nízko nad zemí budící dojem nenucenosti. Hlava je lehce vychýlená vpřed a ocas je mírně zvednutý; při rovnoměrném klidném klusu je výsledkem plynulá a ničím nepřerušené hřbetní linie probíhající od špiček uší přes týl a hřbet až ke špičce ocasu.

Ocas dosahuje nejméně k hleznu, nepřesahuje však polovinu nártu. Na spodní straně srst poněkud delší. Ocas je nesen svěšený v mírném oblouku, při vzrušení a pohybu je nesen poněkud výš, nepřesahuje však horizontální linii hřbetu. Operativní úpravy jsou zakázané.

Kůže je (volně) přilehlá k tělu bez viditelných vrásek a záhybů.

Srst- německý ovčák je chován ve dvou variantách srsti: dlouhé a krátké srsti – obě varianty s podsadou.
krátkosrstý: krycí srst by měla být co možná nejhustší, přiměřeně tvrdá a správně přiléhající. Na hlavě včetně uší, na přední straně chodů, na tlapkách a prstech krátká, na krku s více a silnější srstí. Na zadní straně chodů se srst prodlužuje až k spodní části přední nohy resp. zápěstnímu kloubu, na zadní straně stehna vytváří masivní „kalhoty“.
dlouhosrstý: krycí srst by měla být dlouhá, měkká a ne těšně přiléhající s praporci na uších a chodech, husté „kalhoty“ a hustý ocas s praporcem tvořícím se směrem dolů. Na hlavě okolo vnitřku uší, na přední straně chodů, na tlapkách a prstech krátká, na krku delší a silnější srst. Na zadní straně chodů se srst prodlužuje až k spodní části přední nohy resp. zápěstnímu kloubu a vytváří na zadní části stehen znatelné „kalhoty“.

Barva: černá s červenohnědými, hnědými, žlutými až světlešedými znaky. Celočerná, jednobarevně šedá, nebo šedá s tmavým vlkošedým zbarvením. S černým sedlem a maskou. Nenápadné malé bílé znaky na hrudi nebo světlé zbarvení na vnitřních stranách končetin jsou přípustné, ač nežádoucí. Čenich musí být vždy u každého zbarvení černý. Psi bez masky, se světlýma až pichlavě žlutýma očima, světlých až bělavých znaků na hrudi a na vnitřní straně končetin, s bílými drápy nebo červenou špičkou ocasu se považují za slabě pigmentované. Podsada je vždy lehce našedlá. Bílá barva není přípustná.

Výška v kohoutku: Psi nejméně 60cm a maximálně 65cm
feny nejméně 55cm a maximálně 60cm
Hmotnost: Psi 30-40kg a feny 22-32kg

I čsv s PP může ale nést znaky NO 

znaky co  nevylučují z chovu,ale změní bonitační kód
       
delší ucho, tmavě hnědé oko a volnější koutky                                     delší ocas                           
http://img20.rajce.idnes.cz/d2003/12/12684/12684498_3c0f4297f7c10355db0d99f5e2b3d155/images/Ebi_41-1.jpg?ver=2                                https://img35.rajce.idnes.cz/d3502/5/5255/5255614_2aa4e5b218c898638023adfb5e68f04d/images/IMG_5647.jpg?ver=0

špatný formát - krátké nohy a hluboký hrudník                                   sedlo v srsti                          
https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/1378540_685472028131225_1834508071_n.jpg?ver=0                                https://img25.rajce.idnes.cz/d2503/13/13770/13770154_bad1247758638c9cf804e5e96d6d05f3/images/DSC_0034.jpg?ver=0

černá tlama/nevýrazná maska
http://img16.rajce.idnes.cz/d1602/11/11993/11993908_611aafedee2158720fe6ef1d0b07c842/images/DSC_0892.jpg?ver=2znak co vylučuje zvíře z chovu
dlouhá srst - v posledních cca 4 letech se nám začali objevovat ( přestali se schovávat) dlouhosrstá štěňata,tento typ srsti se táhne od NO
fotografie zveřejněny se souhlasem majitelky feny
https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/dlouhocsv.jpg?ver=0 https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/60381822_2324710894273489_5591470171492450304_n.jpg?ver=0 https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/60596402_330913847570713_6924079698876039168_n.jpg?ver=0


Jak vidí rozdíly v plemenech majitelé NO co znají či vlastní i čsv

Lucie Vicenová- 2x NO - Hax Pekelný svět, Lothar Iluze
Kromě exterierového rozdílu vidím celkem zásadní rozdíl hlavně v povaze. Vlčák na mě působí jako čistě samostatná jednotka, která si chce a taky bude dělat to, co uzná za vhodné, zatím co německý ovčák prahne po práci se svým majitelem, čeká na jakýkoliv, i sebemenši podmět k tomu, aby mohl splnit povel. Z mojí zkušenosti s NO můžu říct, že je to opravdu šílený pracant, který potřebuje zaměstnat nejen tělo, ale i hlavu. Zároveň vnímám, že NO “odpouští” chyby, dá prostor k přeučení, nápravě, zatím co ČSV chybu neodpustí a vryje se hluboko do něj. Ačkoliv je dle mě NO náročnější na vybití, rozhodně je s ním jednodušší práce než s ČSV a ať to zní jakkoliv šíleně (a nebo třeba taky ne), rozhodně začátačníkovi doporučím spíše NO.

Hana Kadeřávková - NO Arex Denny Star i čsv Brook z Věrné smečky a Daran Šungmánitu-ha Khoyáke
Čsv udělá co sám chce nebo když z toho kouká něco dobrého.NO to dělá pro mě,má radost když ho pochválím. Arexovi v podstatě dávala psí školu Brook(ČsV). Možná proto tolik neštěká.
Daran- rychle se učí,hlavně co nechci,je jak malé dítě,hrozně zvědavý,všude za námi chodí a pozoruje co děláme. Naučené povely dobře ovládá,většinou,když chce.
Arex- také za námi chodí,ale spíš si nás hlídá. Povely se také učí rychle, ale rád je opakovaně plní. Stačí mu spokojený páníček a pochvala.

Vera Weber - NO Cerbeross Kascaro 
Rozdíl mezi NO a ČSV, když pominu exteriér, vnímám hlavně v povaze a upotřebení psa. NO je pracant tělem i duší, vyžaduje spolupráci s člověkem. Je připraven na jakoukoliv akci, je to všestranné plemeno. Oproti tomu je ČSV plemeno, které je samostatné, sebevědomé, více přemýšlí, a to i o tom, jestli se mu spolupráce s člověkem vyplatí. Sám od sebe spolupráci s člověkem až tak nevyhledává, protože ji zkrátka nepotřebuje. ČSV je narozdíl od NO vhodný do sportů, které jsou orientovány na vydrž, což plyne právě z jejich samostatnosti. NO je parťák pro každého a je pro každou špatnost, kdežto ČSV si člověka vybírá a buďto člověka bude respektovat a nebo prostě ne...


Rozdíly v exterieru. Všechna zvířata jsou s PP

Geralt s Divokou krví                                                           Cerbeross Kascaro  
https://img25.rajce.idnes.cz/d2501/13/13512/13512054_fb44ca8f184fca7b798c1c4f4c9e89db/images/DSC_0216.jpg?ver=0 https://img25.rajce.idnes.cz/d2501/13/13512/13512054_fb44ca8f184fca7b798c1c4f4c9e89db/images/DSC_0526.jpg?ver=0    https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/60348843_2429923683687530_4328718158329282560_n.jpg?ver=0  https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/60349424_342530436408591_1321709037825294336_n.jpg?ver=0 

Attila Sirius s Divokou krví                                                   Hax Pekelný svět
https://lh6.googleusercontent.com/-vEk_xCgXvjA/Vp1Qta8E_EI/AAAAAAAAGRk/LgVjeiNled4/w390-h585-no/DSC_0936.JPG https://lh4.googleusercontent.com/-6EvVz6lO2-s/VqJdB2pyYyI/AAAAAAAAGUw/RtwVd02s7iA/w600-h400-no/DSC_0199.jpg    https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/60506462_603828373451872_1527915391278383104_n.jpg?ver=0 https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/60356578_1321744277963500_394621406177918976_n.jpg?ver=0

Baxter Vlčí tlapka                                                                  Lothar Iluze
http://galerie.cswolfdog.cz/albums/userpics/10005/DSC_0259~0.JPG http://galerie.cswolfdog.cz/albums/userpics/10005/DSC_0444~0.JPG     https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/60718566_338133860153882_1506868492454854656_n.jpg?ver=0 https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/60383649_290538948517230_8935385370032340992_n.jpg?ver=0

Cirilla Vlčí tlapka                                                                  Arana Packateam
https://img19.rajce.idnes.cz/d1902/11/11102/11102845_6410f0ad78456092a79f778c1b6ea85c/images/DSC_0346.jpg?ver=1 https://img19.rajce.idnes.cz/d1902/11/11102/11102845_6410f0ad78456092a79f778c1b6ea85c/images/DSC_0267.jpg?ver=3    https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/DSC_0379.jpg?ver=0 https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/DSC_0389.jpg?ver=0

Artemis s Divokou krví                                                          Fera Stěžovská zahrada
                                                                                                                         ( web majitele, který umožnil využít fotky - http://www.ibarexcellent.cz )

http://img24.rajce.idnes.cz/d2403/13/13525/13525371_7aa4813cbc3a28b9c7595f31357f361f/images/DSC_0527.jpg?ver=0 https://img23.rajce.idnes.cz/d2302/13/13510/13510690_24ce3dabe71c0f137eea1b07c81fe4a2/images/DSC_0704.jpg?ver=2    https://img18.rajce.idnes.cz/d1803/7/7866/7866252_7fe7972d40c667a0264f88d7ab322ea3/images/fera-stez-zahrada-10m-5179.jpg?ver=0 https://img18.rajce.idnes.cz/d1803/7/7866/7866252_7fe7972d40c667a0264f88d7ab322ea3/images/fera-stez-zahrada-48511.jpg?ver=0

Baileen Beast s divokou krví                                                 Elza Danbero
                                                                                            
( web majitele, který umožnil využít fotky - http://www.ibarexcellent.cz )http://img21.rajce.idnes.cz/d2101/14/14888/14888126_56f2522d47214ba053e23c2e60fa15f0/images/DSC_0876.jpg?ver=0 http://img21.rajce.idnes.cz/d2101/14/14888/14888126_56f2522d47214ba053e23c2e60fa15f0/images/DSC_0910.jpg?ver=0     https://img26.rajce.idnes.cz/d2601/7/7866/7866257_74a1e0056231f0b736c7b712e0d74874/images/IMG_0046.jpg?ver=0 https://img26.rajce.idnes.cz/d2601/7/7866/7866257_74a1e0056231f0b736c7b712e0d74874/images/elza-danbero1.jpg?ver=0Liší se i styl vystavování.
( fotky z výstav jsou z ch.st  IBAR EXCELLENT - http://ibarexcellent.rajce.idnes.cz , využity  se svolením majitele)

NO se vystavuje v pohybu v tahu vs čsv běží klusem vedle majitele
https://img17.rajce.idnes.cz/d1703/8/8029/8029266_fe422c96bde8bc5ab4c9916e9043e5fc/images/DSC_0864.jpg?ver=0 https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/16/16048/16048251_9205b4225d2cfdef3686f4f156122d8d/images/20545163_1655775497790525_1053062546388407821_o.jpg?ver=0

Odlišnost je i v postojí. NO se do postoje skládá. Natahují se mu zadní nohy do zádu vs čsv které stojí přirozeně
https://img17.rajce.idnes.cz/d1703/8/8029/8029266_fe422c96bde8bc5ab4c9916e9043e5fc/images/fara.jpg?ver=0 https://img21.rajce.idnes.cz/d2103/8/8692/8692543_df54b0acbf70d631cb4fa3c53b941423/images/DSC4305.jpg?ver=2